Get Adobe Flash player

Corel draw

CorelDRAW - s?u?y do tworzenia dokumentw zawieraj?cych elementy graficzne po??czone z tekstem.

Pierwotnie twrcy programu zak?adali, ?e b?dzie on s?u?y? do tworzenia ulotek, wizytwek, dyplomw czy prostych broszur.

W chwili obecnej, a jest to ju? 13 wersja tego programu, zestaw narz?dzi pozwala na tworzenie wyrafinowanych publikacji.

CorelDRAW mo?na wykorzysta? do tworzenia plakatw, folderw, ksi??ek czy nawet stron internetowych.

To umiej?tno?ci i wyobra?nia u?ytkownika decyduj? o mo?liwo?ciach zastosowania pro-gramu.

Program CorelDRAW jest elementem pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 zawieraj?cego tak?e:

CorelPHOTO-PAINT (edycja fotografii), CorelTRACE (zamienia fotografi? na klipart),

CorelCapture (tworzy zrzuty ekranu) oraz Corel R.A.V.E (animacje osadzane na stronach internetowych).

?rd?o: http://www.jacek.durscy.pl/index.php?

option=com_content&task=view&id=39&Itemid=24

 • ver. 1
  • sk?ad pakietu: Program do grafiki wektorowej.
  • nowo?ci:
  • zmiany: Wersja dzia?aj?ca na GUI Windowsa 1.0
  • znikn??o:
 • ver. 2
  • sk?ad pakietu:
  • nowo?ci:
  • zmiany: Wersja pod system OS/2
  • znikn??o: Wbudowane pliki interfejsu Windowsa 1.0
 • ver. 3
  • sk?ad pakietu:
  • nowo?ci: Dzia?a w systemie Windows 3.x
  • zmiany: Pojawi?o si? wiele wersji j?zykowych (wraz z polsk?)
  • znikn??o: W?asny format czcionek
 • ver. 4
  • sk?ad pakietu:
  • nowo?ci:
  • zmiany:
  • znikn??o:
 • ver. 5
  • sk?ad pakietu: CorelDRAW 5, Corel VENTURA 5, Corel PHOTO-PAINT 5, CorelCHART 5, CorelMOVE 5, CorelSHOW 5 i inne programy narz?dziowe innych firm (w tym Adobe)
  • nowo?ci: dodano program do sk?adu DTP Corel VENTURA 5
  • zmiany: dodano wycinanie i przezroczysto??, inne funkcje rozbudowano
  • znikn??o:
 • ver. 6
  • sk?ad pakietu:
  • nowo?ci:
  • zmiany: jednoczesna obs?uga wielu dokumentw w CorelDRAW 6, zniesienie ograniczenia pliku do 16 MB w Corel PHOTO-PAINT 6
  • znikn??o: program do sk?adu DTP Corel VENTURA (sprzedawany tylko oddzielnie)
 • ver. 7
  • sk?ad pakietu: CorelDRAW 7, Corel PHOTO-PAINT 7, Corel DREAM 3D i inne
  • nowo?ci:
  • zmiany:
  • znikn??o:
 • ver. 8
  • sk?ad pakietu:
  • nowo?ci:
  • zmiany:
  • znikn??o:
 • ver. 9 (1999 r.)
  • sk?ad pakietu: CorelDRAW 9, Corel PHOTO-PAINT 9, CorelTRACE, Corel CAPTURE 9, Microsoft Visual Basic for Applications 6, Bitstream Font Navigator 3.0, Canto Cumulus LE 4.0
  • nowo?ci: mo?liwo?? jednoczesnej pracy z kilkoma paletami kolorw, publikowanie zaawansowanych dokumentw w formacie PDF, obs?uga formatu PSD z zachowaniem warstw
  • zmiany:
  • znikn??o:
 • ver. 10
  • sk?ad pakietu:
  • nowo?ci: Mo?liwo?? zapisu w formacie SVG.
  • zmiany:
  • znikn??o:
 • ver. 11 (2002 r.)
  • sk?ad pakietu: Bitstream Font Navigator, Corel Photo-Paint 11, Corel Draw 11, Corel Trace 11, Corel Capture 11, Corel R.A.V.E 2.0, Duplexing Wizard, SB Profiler
  • nowo?ci:
  • zmiany:
  • znikn??o:
 • ver. 12 (2004 r.)
  • sk?ad pakietu: CorelDRAW 12, Corel PHOTO-PAINT 12, Corel R.A.V.E. 3, CorelTRACE 12, CorelCAPTURE 12, Bitstream Font Navigator 5, Kodak Digital Science color management system, Microsoft Visual Basic for Aplications 6.3
  • nowo?ci: Dynamiczne prowadnice, pe?na obs?uga znakw w standardzie Unicode, inteligentny o?wek, inteligentne usuwanie fragmentw
  • zmiany: rozszerzone mo?liwo?ci biblioteki symboli, wyrwnywanie i rozk?ad
  • znikn??o:
 • ver. X3 (2006 r.)
  • sk?ad pakietu: CorelDRAW X3, Corel PHOTO-PAINT X3, Corel CAPTURE X3, Bitstream Font Navigator 5, Duplexing Wizard, SB Profiler
  • nowo?ci: Corel PowerTrace jako zintegrowane narz?dzie
  • zmiany:
  • znikn??o: Corel R.A.V.E., CorelTRACE
 • ver. X4 (2008 r.)
  • sk?ad pakietu: CorelDRAW X4, Corel PHOTO-PAINT X4, Corel CAPTURE X4, Bitstream Font Navigator, Duplexing Wizard, SB Profiler
  • nowo?ci: obs?uga plikw RAW bezpo?rednio z aparatw, ConceptShare wsp?praca online z klientami nad projektami
  • zmiany:
  • znikn??o:
 • ver. X5 (2010 r.)
  • sk?ad pakietu: CorelDRAW X5, Corel PHOTO-PAINT X5, Corel CAPTURE X5, Corel PowerTRACE X5, Corel CONNECT, Barcode wizard, Duplexing wizard, Bitstream Font Navigator, SWiSH miniMax 2, PhotoZoom Pro 2
  • nowo?ci:
  • zmiany:
  • znikn??o:

?rd?o: http://pl.wikipedia.org/wiki/CorelDRAW

Poprawiony (czwartek, 19 maja 2011 09:18)