Get Adobe Flash player

Corel

?wiczenia COREL DRAW

Przyk?adowe ?wiczenia

Lody na patyku.

 • 1.Rysujemy prostok?t, po czym wycinamy k?kiem miejsce gdzie b?dzie wygryziony ld.
 • 2.Przekszta?camy w krzywe nasz prostok?t.
 • 3.Wybieramy narz?dzie kszta?t, naciskamy w miejscu gdzie chcemy aby nasz ld mia? zaokr?glone brzegi.
 • 4.Nast?pnie wybieramy Inteakcyjna G??bia i tworzymy efekt 3D z naszego loda.
 • 5.Rysujemy prostok?t, ktry pos?u?y nam jako efekt uryzienia loda. Przeksztacamy go w krzywe i deformujemy w miejscu gdzie jest ugryziony ld, tak aby zakry?o miejsce ugryzienia loda.
 • 6.Rysujemy prostok?t, ktry pos?u?y nam jako patyczek, u?ywamy rwnie? Inteakcyjna G??bia.
 • 7.Na koniec kolorujemy ca?y nasz obrazek.

Licznik.

 • 1.Na samym pocz?tku wyci?gamy dwie prowadnice, aby zrobi? o?.
 • 2.Zaczynamy od narysownaia ma?ego prostok?ta, umieszczamy go po prawej cz??ci osi, tak aby prosotk?t by? w po?owie osi x.
 • 3.U?ywamy narz?dzia Transformacja-> Obrt. Ustawiamy sierodek obrotu w punkcie 0 ( czyli na przeci?ci si? osi) i przekszta?camy go przez obrt o 15 stopni.
 • 4.Rysujemy ma?e k?eczko i robimy podobnie jak w punkcie 3( tylko o 5 stopni).
 • 5.Kolejnie robimy wska?nik. Rysujemy prostok?t, przekszta??amy go w krzywe. Dodajemy punkt na ?rodku prostok?ta u gry i do?u. teraz przekszta?camy jego praw? i lew? kraw?d? u da?u jak i u gry aby otrzyma? szpice.
 • 6.Pod spodem robimy okr?g, na ktrym jest umocowany nasz wska?nik.
 • 7.Przed ostatni? rzecz? jest zrobienie napisw, piszemy z boku 0, ustawiamy pod ma?ym prostok?tem, ?rodek dajemy tak jak w punkcje 3. Nast?pnie zmieniamy kolejne zera na inne warto?ci.
 • 8.Pozsotaje zrobi? nam t?o pr?dko?ciomierza i pokolorowanie rysunku. Powodzenia :).

Puzzle.

 • 1.Wybieramy papier kratkowy i wybieramy ilo?? naszych puzzli. Rysujemy nasz? siatk?.
 • 2.Rysujemy ma?y prostok?t i okr?g, ktry b?dzie naszym "bolcem" z puzzli.
 • 3.Nak?adamy na prostok?t ork?g i u?ywamy na??dzia Spawaj.
 • 4.Rozdzielamy grup? prostok?tw, kopiujemy nasz "bolec" na ka?dy prostok?t tak jak to jest w puzzlach. Kolejnie u?ywamy narz?dzia Spawaj.
 • 5.Po zrobieniu bolcw u?ywamy narz?dzia Przytnij aby zrobi? dziury w naszych puzzlach.
 • 6.Po zrobieniu dziur ??zcymy nasz szablon puzzli.
 • 7.Teraz u?ywamy naszego obrazka z kttego chcemy zrobi? puzzle. U?ywamy narz?dzia Szybkie kadrowwanie->Umie?? w kadrze.
 • 8.Roz??czamy nasze puzzle i rozsuwamy cz?stki :)

?rd?o:http://www.tkloc.ksp.avx.pl/prace.php

Poprawiony (środa, 16 listopada 2011 09:25)

 

Tutoriale COREL DRAW

Tworzenie LOGO
Wektoryzowanie obrazkw
Scalanie grafiki i danych tekstowych

Poprawiony (piątek, 27 maja 2011 08:26)

 

Corel draw

CorelDRAW - s?u?y do tworzenia dokumentw zawieraj?cych elementy graficzne po??czone z tekstem.

Pierwotnie twrcy programu zak?adali, ?e b?dzie on s?u?y? do tworzenia ulotek, wizytwek, dyplomw czy prostych broszur.

W chwili obecnej, a jest to ju? 13 wersja tego programu, zestaw narz?dzi pozwala na tworzenie wyrafinowanych publikacji.

CorelDRAW mo?na wykorzysta? do tworzenia plakatw, folderw, ksi??ek czy nawet stron internetowych.

To umiej?tno?ci i wyobra?nia u?ytkownika decyduj? o mo?liwo?ciach zastosowania pro-gramu.

Program CorelDRAW jest elementem pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 zawieraj?cego tak?e:

CorelPHOTO-PAINT (edycja fotografii), CorelTRACE (zamienia fotografi? na klipart),

CorelCapture (tworzy zrzuty ekranu) oraz Corel R.A.V.E (animacje osadzane na stronach internetowych).

?rd?o: http://www.jacek.durscy.pl/index.php?

option=com_content&task=view&id=39&Itemid=24

Poprawiony (czwartek, 19 maja 2011 09:18)

Więcej…