Get Adobe Flash player

LOGO Komeniusz

Komendy Logo Komeniusza

PIERWSZE SPOTKANIE Z ŻÓŁWIEM

Program można łatwo ściągnąć ze strony http://www.logokom.yoyo.pl/

- żółw ukazuje się na ekranie.

- żółw przestaje być widoczny na ekranie.


naprzód liczba kroków (np liczba_kroków) - przesunięcie żółwia do przodu

o podaną liczbę kroków; przykładowe polecenie: np 100.


wstecz liczba_kroków (ws liczba_kroków) - przesunięcie żółwia do tyłu

o podaną liczbę kroków, np. pw 90.


prawo kąt (pw kąt) - obrót żółwia w prawo o podany w stopniach kąt, np. pw 90.

lewo kąt (lw kąt) - obrót żółwia w lewo o podany w stopniach kąt, np. lw 45.


*Pamiętaj !

Podczas pisania komendy np. prawo kąt, między pw a kątem musi być odstęp.

Jak napiszemy komendę, np. pw40 to żółw nie zrozumie takiej komendy

i pojawi się komunikat : Błąd: Nie wiem jak wykonać pw40.

Między nazwą polecenia, a parametrem musi znaleźć się spacja !

 

Poprawiony (czwartek, 26 maja 2011 10:31)

Więcej…

 

Logo Komeniusz -Podstawy

 

.

LOGO KOMENIUSZ

jest rozprowadzany przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Wykonuje on polecenia języka Logo podawane zarówno w polskej, jak i angielskiej wersji językowej.
Nazwa programu wywodzi się od zlatynizowaniej postaci postaci (Comenius) nazwiska Jana Amosa Komensky`ego - czeskiego uczonego i pedagoga żyjącego w latach 1592-1670. Jest on uznawany za wybitnego reformatora szkolnictwa i twórcę nowoczesnej pedagogiki. W latach 1628-1655 przebywał na emigracji w Lesznie, a resztę życia spędził w Amsterdamie. Z powodu długotrwałego mieszkania i pracy w Polsce spotyka się również polską wersję od jego nazwiska - Komeński. 

Logo w EncyklopediiLogo (LOGO), edukacyjny język programowania biorący początek z badań nad psychologią uczenia się i jego wpływem na kształtowanie osobowości (J. Piaget), opracowany przez Seymoura Paperta i spopularyzowany przez niego w książce, rewolucyjnej z punktu widzenia metodologii nauczania, pt. Burze mózgów - dzieci i komputery (Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996). Logo jest stosowane w początkowym nauczaniu matematyki oraz jako język komunikacji dziecka z komputerem; odznacza się interakcyjnością, znakomicie przemyślanym, prostym zestawem operacji graficznych i ogólnością składni wzorowanej na języku Lisp. W Polsce język Logo jest powszechny od połowy lat osiemdziesiątych XX w. Ze względu na swoje szczególne zastosowanie słownik języka Logo ma liczne realizacje narodowe, w szczególności z użyciem wyrazów polskich, np. AC Logo, lub Logo Komeniusz (pracujące w systemie Windows).

Hasło opracowano na podstawie Słownika Encyklopedycznego - Informatyka Wydawnictwa Europa. Autor - Zdzisław Płoski. ISBN 83-87977-16-0. Rok wydania 1999.

 

 

 

Początek, czyli co musisz wiedzieć


Nie będę, tutaj rozpisywał szczegółów działania owego programu, celem jest po prostu szybkie i proste zrozumienie kilku faktów jak ten program działa, tak żeby każdy mógł po krótkim poradniku tworzyć własne figury/procedury itp. Zacznijmy od tego, że nikt nie każe wam znać komend na pamięć, gdyż zawsze możecie je sobie sprawdzić w programie w liście procedur. Powinniście pamiętać tylko 2 ( w sumie to 4 ) które są banalne i wykorzystywane wszędzie. Tak więc: np - od naprzód, przesuwamy żółwia do przodu. Używamy tego w sposób następujący: np 20 - i żółw porusza się do przodu rysując kreskę o długości 20 mm.


Analogicznie działa ws - czyli skrót od wstecz. Żółw "cofa się" rysując kreskę nie zmieniając swojego obrotu. Oto co pokaże nam się po wpisaniu ws 20.


Kolejne 2, to pw ( od prawo ) oraz lw ( lewo ). Powodują one skręcenie żółwia, jego kierunku o daną ilość stopni w lewo, lub prawo. Nie ma co więcej tłumaczyć, gdyż to już praktycznie wystarczy do większości waszych zadań :)


Czy to już wszystko? Otóż, teoretycznie tak, jednakże praktycznie - nie. Większość figur nie powinna już sprawić problemów, jednak i tak zaraz postaram się przedstawić jak rysować niektóre z nich. Aby narysować cokolwiek, po prostu trzeba znać podstawy matematyki, oraz mieć trochę wyobraźni. Ewentualnie posiadać kartkę i długopis i rozrysować sobie całą sytuację. Zacznijmy od czegoś najprostszego - kwadratu.

 

Kwadrat


Co wiemy o kwadracie ? Wszystkie jego boki są równe i ma wszystkie kąty proste. Tak więc używając już poznanych 4 komend jesteśmy wstanie go napisać. Da się to przyśpieszyć stosując funkcję "powtórz X [ komendy ]". Przykład -> "Powtórz 2 [ np 50 pw 90 ]", jest równoznaczne z "np 50 pw 90 np 50 pw 90". Całkiem proste ? Łatwo się można domyślić że wywołanie procedury "powtórz 4 [ np 50 pw 90 ]" narysuje nam kwadrat. :)

 

 

 

 

http://www.logokom.yoyo.pl/index.php?dzial=poradnik-01

 

 

 

 

Poprawiony (piątek, 13 maja 2011 11:19)

 

Ćwiczenia Logo Komieniusz

Procedury pierwotne w programie LOGO Komeniusz dzieli się na polecenia (instrukcje) i funkcje (procedury, które mają wartość)

Opis wszystkich procedur pierwotnych znajdziesz w Pomocy programu Logo Komeniusz.

Dodatkowo, na płycie CD-ROM, w bloku tematycznym ALGORYTMY | PROCEDURY JĘZYKA LOGO,

przygotowane są opisy procedur, których użyjesz podczas wykonywania ćwiczeń.

Poprawiony (środa, 16 listopada 2011 09:28)

Więcej…

 

Logo Komeniusz

Logo Komeniusz
jest środowiskiem dydaktycznym wspomagającym rozwój twórczego, logicznego myślenia i zdolności algorytmicznych.

Twórcy


Język programowania LOGO został opracowany przez Seymoura Paperta i jego współpracowników z MIT (Massachusetts Institute of Technology), zainspirowanych pracami i działalności francuskiego psychologa i pedagoga Jeana Piageta. Powstał na pocztku lat 70tych, jako język przeznaczony głównie do szkół, zwłaszcza podstawowych. Miał on pełnić rolę naturalnego środowiska, które wiedze abstrakcyjną, taką jak np. matematyka, czyniłoby czymś konkretnym, namacalnym. środowisko takie umożliwia zdobywanie wiedzy poprzez samodzielne dochodzenie, na podstawie prób i błędów, do pewnych praw, które do tej pory musiały być  przyjmowane "na wiarę"
Jednym z istotnych założeń przyświecających twórcom języka LOGO było to, aby instrukcje w tym języku brzmiały podobnie do zdań w języku naturalnym (w tym wypadku angielskim). I to zadanie zostało w dużym stopniu spełnione.

Jan Amos Komensky

Nazwa programu wywodzi się od zlatynizowaniej postaci postaci (Comenius) nazwiska Jana Amosa Komensky`ego - czeskiego uczonego i pedagoga żyjącego w latach 1592-1670. Jest on uznawany za wybitnego reformatora szkolnictwa i twórcę nowoczesnej pedagogiki. W latach 1628-1655 przebywał na emigracji w Lesznie, a resztę życia spędził w Amsterdamie. Z powodu długotrwałego mieszkania i pracy w Polsce spotyka się również polską wersję od jego nazwiska - Komeński.

Co mówi encyklopedia o języku LOGO?Logo (LOGO), edukacyjny język programowania biorący początek z badań nad psychologią uczenia się i jego wpływem na kształtowanie osobowości (J. Piaget), opracowany przez Seymoura Paperta i spopularyzowany przez niego w książce, rewolucyjnej z punktu widzenia metodologii nauczania, pt. Burze mózgów - dzieci i komputery (Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996). Logo jest stosowane w początkowym nauczaniu matematyki oraz jako język komunikacji dziecka z komputerem; odznacza się interakcyjnością, znakomicie przemyślanym, prostym zestawem operacji graficznych i ogólnością składni wzorowanej na języku Lisp. W Polsce język Logo jest powszechny od połowy lat osiemdziesiątych XX w. Ze względu na swoje szczególne zastosowanie słownik języka Logo ma liczne realizacje narodowe, w szczególności z użyciem wyrazów polskich, np. AC Logo, lub Logo Komeniusz (pracujące w systemie Windows). Hasło opracowano na podstawie Słownika Encyklopedycznego - Informatyka Wydawnictwa Europa. Autor - Zdzisław Płoski. ISBN 83-87977-16-0. Rok wydania 1999

Zalety i cechy programu Logo Komeniusz


Bardzo ważną cechą LOGO jest łatwość przypisania poszczególnych ciągów czynności do jednego słowa (tworzenie procedur), które można od tej pory używać tak, jak innych instrukcji. Ten mechanizm niezmiernie ułatwia pracę, powoduje, że kod programu jest bardziej czytelny. Jest on jednocześnie obrazem naszego sposobu myślenia: rozbijania problemu na mniejsze części, które dadzą się już łatwo rozwiązać, a następnie składania z tych części rozwiązania całości.
Mimo prostoty i łatwości w posługiwaniu się językiem LOGO, ma on dość duże możliwości do rozwiązywania problemów \"z różnej beczki\" - czyli jest wszechstronny, nie ogranicza on osoby programującej do pewnej klasy zastosowań (np. tylko do grafiki żółwia), choć oczywiście pewne problemy łatwiej rozwiązuje się w językach wyspecjalizowanych.

 

 

 

 

źródło:  http://www.sciaga.pl/tekst/24128-25-logo_komeniusz

Poprawiony (czwartek, 12 maja 2011 09:37)